MUZIKA. LAPKRITIS

3 skyrius. Kaip prisitaikome prie gamtos?

2 tema. Kaip prisitaiko gyvūnai?

4. GREITA IR LĖTA MUZIKA

1. Judėkite pagal muziką: lėtai, greitai, sustokite.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

2. Garsais ir judesiais pavaizduokite vieną lėtą ir vieną
greitą gyvūną.

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

3. Trepsėdami ir plodami pritarkite lietuvių liaudies šokiui
„Gudo dūda“.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

4. Pasolfedžiuokite ir padainuokite mįsles.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

5. Mįslėms pritarkite plodami, kaip parodyta piešiniuose.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.