Astronomija 11–12 kl. 1 d.

2 skyrius. Praktiniai astronomijos pagrindai

2.1. Žvaigždėtasis dangus

PAPILDOMA MEDŽIAGA

Atlikite vadovėlio p. 22 pateiktą 4 užduotį – panagrinėkite žvaigždėlapius naudodamiesi virtualaus dangaus (planetariumo) programa.

Išmaniajame įrenginyje patogu naudotis Celestia programėle.

Išbandykite ir Stellarium (yra lietuviška versija), Heavens Above programas (galima nustatyti lietuvių k.).

PAVEIKSLĖLIAI

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.