MUZIKA. SPALIS

2 skyrius. Iš ko sudarytas pasaulis?

1 tema. Iš oro ir vandens

2. VĖJO INSTRUMENTAI

2. Pasiklausykite, kaip skamba muzikos instrumentai, irpasistenkite juos atpažinti.

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

3. Pasigaminkite vėjo varpelius. Tam tiks tuščiaviduriai skėtinių augalų stiebai, mediniai pagaliukai.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

4. Fleitomis pagrokite kelias melodijas.

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

5. Padainuokite ir pagrokite dainelę.

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.