MATEMATIKA. VASARIS

6 skyrius. Kur mes gyvename?

3 tema. Kaip mes gyvename kartu?

15. PAKARTOKIME

1. Lentelėje po vėliavomis slepiasi tam tikras skaičius. Atidenkite vėliavas ir apskaičiuokite sumą.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

2. Valstybių vėliavos taip pat gali būti simetriškos. Kokios šių vėliavų simetrijos ašys – horizontalios ar vertikalios?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

3. Rapolo šeima, susiskirsčiusi poromis, žaidė stalo žaidimą „Pažįstu Lietuvą“. Rezultatai pateikti lentelėje. Laimi pora, surinkusi daugiau taškų.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

4. Rapolas su keliais draugais apklausė pirmokus, kuo šie planuoja prekiauti Kaziuko mugėje. Apklausos rezultatus pateikė lentelėje.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

5. Kuris iš dešinėje pusėje pateiktų ornamentų yra simetriškas ornamentui kairėje?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.