MATEMATIKA. BALANDIS

8 skyrius. Kodėl svarbi kiekviena gyvybė?

2 tema. Kokių gyvybės ženklų pastebime gamtoje?

9. KOMANDOS

1. Rapolas žaidžia gyvūnų figūromis. Gyvūnai turi judėti rodyklėmis nurodytomis kryptimis. Kurie gyvūnai pasieks namelius?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

2. Sąsiuvinyje nupieškite piešinį pagal komandų seką. Rodyklė rodo, kokia kryptimi piešti, o skaičius – per kiek langelių.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

3. Su klasės draugu pasirinkite po piešinį ir sąsiuvinyje užrašykite komandomis, kaip jį piešti. Galite pasiremti antros užduoties pavyzdžiu.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

4. Rapolas pirmą kartą gamins salotas visai šeimai. Kortelėse surašytos ir paveikslėliuose nupieštos komandos, ką reikia daryti. Išvardykite šias komandas iš eilės.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.