SAUSIS

V skyrius. Kaip eina laikas?

1 tema. Kaip pamatyti laiką?

1. KAIP GYVENAME KARTU

1. Kodėl į mokyklą reikia ateiti laiku?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

2. Kodėl lėktuvai išskrenda nurodytu laiku?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

3. Kas gali nutikti, jei vėluojame?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.