SPALIS

2 skyrius. Iš ko sudarytas pasaulis?

2 tema. Iš žemės ir ugnies

7. NELYGYBĖS

1. Rapolas kieme užsiėmė įvairia veikla. Pasakykite, ką jis darė.

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

2. Pasakykite veiksmus ir juos palyginkite (= arba ≠).

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

3. Užrašykite veiksmus į sąsiuvinį ir palyginkite.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

4. Palyginkite. Parinkite tinkamą ženklą: <, > ar = .

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.