DAILĖ. SPALIS

2 skyrius. Iš ko sudarytas pasaulis?

1 tema. Iš oro ir vandens

1. KELIONĖ Į DAILĖS ŠALĮ

Dailininkas vaizduoja tai, ką mato aplink save arba ką sugalvoja. Jis pasakoja vaizdais.

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.