LIETUVIŲ KALBA. VASARIS

6 skyrius. Kur mes gyvename?

2 tema. Kur mūsų namai?

13. GATVIŲ PAVADINIMAI

1. Atsakykite į klausimus vadovėlyje.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

2. Perskaitykite, kaip ketvirtokės Greta ir Aistė aprašė savo namus, ir atsakykite į klausimus.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

3. Remdamiesi klausimais, sąsiuvinyje aprašykite praeitoje pamokoje aptartą Perkūno namą.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.