LIETUVIŲ KALBA. Lapkritis

III skyrius. Kaip prisitaikome prie gamtos?

1 tema. Kaip prisitaikome prie gamtos pokyčių?

4. ĮSIMENAME RAIDES Ž ž

1. Įtvirtinkite raides Ž ž.

A. Pasakykite, kas pavaizduota. Kuriame žodyje garsą ž girdite du kartus?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

B. Perskaitykite skiemenis ir sudarykite žodžius.

2. Perskaitykite sakinius. Pasakykite, kodėl paryškinti žodžiai parašyti iš didžiosios raidės.

• Sugalvokite daugiau sakinių su vietovardžiais.

3. Pasiklausykite pasakojimo arba jį perskaitykite ir atsakykite į klausimus.

1. Ką Pūkuotukas nutarė veikti, kai neturėjo ką veikti?
2. Ką jis pamatė atėjęs prie Paršelio namų?
3. Kodėl Pūkuotukas nuliūdo?
4. Kuo Pūkuotukas skundžiasi savo murmelėje?