Lietuvių kalba 5 kl.

1 skyrius

Kalba kaip socialinis, kultūrinis ir istorinis reiškinys

1. Gimtosios kalbos svarba

1.6 Martyno Mažvydo „Katekizmas“

Pavartykite originalaus leidinio puslapius ir palyginkite 28 puslapyje M. Mažvydo pateiktą abėcėlę su ta, kurią mokate.

  • Padauža Kvarkas mėgsta mokytis iš klaidų. Todėl kunigo Mikalojaus Daukšos prakalboje jam patiko ši vieta: „Kiekvienas įgauna potraukį į savąją kalbą. Tai akivaizdžiai matome ne tik žmonių, bet ir neišmintingų padarų gyvenime. Kas per keistenybės būtų tarp gyvulių, jeigu varnas užsimanytų suokti kaip lakštingala, o lakštingala – krankti kaip varnas, ožys – staugti kaip liūtas, o liūtas – bliauti kaip ožys?“ Kvarkas pamėgino įsivaizduoti viską atvirkščiai, ir štai kas išėjo…

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

2. Žodžio reikšmė. Žodžių daugiareikšmiškumas

  • Dabar žodynai yra ir internete, todėl pasitikrinti daug greičiau ir paprasčiau.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

3. Žodžių vartojimas perkeltine reikšme. Homonimai

Perskaitykite homonimų sąvoką „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“.

  • – Gražuolė, – sako Mikas.
    Kaip manote, tai tiesioginė ar perkeltinė žodžio reikšmė?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

4. Sinonimai

Skaityk žodyną lapas po lapo arba internetiniame žodyne ieškok informacijos įvedęs atskirą žodį.

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

5. Antonimai

Antonimų taip pat gali ieškoti spausdintame žodyne arba elektroninėje žodyno versijoje.

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

  • Ar žodžiai pirkelė ir dangoraižis – antonimai? Savo atsakymą pagrįskite.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

6. Senieji ir naujieji žodžiai

6.2. Užduotis

Iš Naujažodžių duomenyno išrinkite 5 žodžius, paaiškinkite, ką jie reiškia ir kaip jie vertinami kalbos specialistų.
  • Žodis mokinys paimtas iš tarmės. Pažiūrėkite į žodyną – ką jis reiškė seniau? Ar įgavęs naują
    reikšmę šis žodis tapo naujadaru?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

6.3. Užduotis

Išrašykite nežinomus žodžius ir naudodamiesi „Lietuvių kalbos žodynu“ pasiaiškinkite jų reikšmes, sudarykite žodynėlį. Aptarkite, ar visi šių žodžių nesuprato ir ar vienodai juos paaiškino.

Įsivertinimas

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.