LIETUVIŲ KALBA. KOVas

7 skyrius. Kaip augti sveikam?

1 tema. Kokie mūsų poreikiai?

3. KAIP MES JAUČIAME?

1. Žmogus turi penkias jusles. Perskaitykite pateiktus žodžius ir pasakykite, kurie žodžiai su kuria jusle susiję.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

3. Perskaitykite eilėraščio ištrauką ir atsakykite į klausimus.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.