Lietuvių kalba 7 kl. 1 d.

2 skyrius. 6 klasės kartojimas

Kalba kaip socialinis ir kultūrinis reiškinys

1. Pasaulio kalbos, indoeuropiečių kalbų šeima ir baltai

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

Pažvelkite į žemėlapį (Priedas, p. 168), kaip plačiai indoeuropiečių kalbų šeima paplitusi.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

Baltų kalbų šakai priskiriamos lietuvių, latvių, kuršių, žiemgãlių, sėlių, prūsų ir jótvingių kalbos.

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

2. Panagrinėkite iliustraciją ir aptarkite, kaip žodis du vystėsi indoeuropiečių
kalbų šeimoje.

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

1. Keturi iš penkių pažymėtų žodžių padaryti iš būdvardžio geras. Suraskite tuos žodžius ir baikite pildyti schemą. Kuris žodis liko? Kodėl?

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

2. Latvių kalba

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

3. Išmėginkite elektroninius latvių–lietuvių ir lietuvių–latvių kalbų žodynus. Atlikite užduotis.

4. Paklausykite pokalbių ir išmokite juos skaityti.

5. Susipažinkite su įdomiais latviškais posakiais ir patarlėmis. Paklausykite jų ir pakartokite. Atlikite užduotis.

5.4. Susiekite latviškus posakius ir paveikslus.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

6.1. Paklausykite greitãkalbės kelis kartus. Perskaitykite vertimą.

6.2. Naudodamiesi elektroniniu latvių–lietuvių kalbų žodynu, nustatykite žodžių vienaskaitosvvardininko linksnį arba bendratį.

3. Skyriaus apibendrinimas ir įsivertinimas

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.