LIETUVIŲ KALBA. SPALIS

II skyrius. Iš ko sudarytas pasaulis?

2 tema. Iš žemės ir ugnies

15. MOKOMĖS RAIDES Š š

1. Susipažinkite su raidėmis Š š.

A. Pasakykite, kas pavaizduota. Kurie žodžiai prasideda garsu š?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

B. Pasakykite, kas pavaizduota. Kuriame žodžio skiemenyje girdite garsą š?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

C. Pasakykite, kas pavaizduota. Kuriuose žodžiuose garsą š girdite daugiau nei vieną kartą?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

2. Perskaitykite tekstą vadovėlyje ir atsakykite į klausimus.

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

Rašome raides Š s.