TEATRAS. SPALIS

2 skyrius. Iš ko sudarytas pasaulis?

2 tema. Iš žemės ir ugnies

2. KELIAUJAME Į MIŠKĄ

1. Užsimerkite ir pajuskite, kaip ištiestomis rankomis žaidžiant kamuoliuku delnuose sklinda šiluma.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

2. Įsivaizduokite, kad rankose laikote menamą stebuklingą molį. Iš šio molio nulipdykite kokį nors daiktą. Atlikite veiksmą su tuo daiktu. Stebėkite, ką daro kiti, ir bandykite atspėti, kokį daiktą kas nulipdė.

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

3. Vaidinkite dviese. Sugalvokite etiudą apie įvykį miške ir suvaidinkite klasės draugams.

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

4. Kurkite pasaką susėdę ratu. Pasaka prasideda „Kartą viename miške gyveno…“. Kiekvienas iš eilės pridėkite po savo sugalvotą žodį. Taip visi kartu sukursite pasaką.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.