SPALIS

2 skyrius. Iš ko sudarytas pasaulis?

2 tema. Iš žemės ir ugnies

8. SUDEDU IR ATIMU IKI 10. SUDĖTIES IR ATIMTIES RYŠYS

1. Rapolas pirmadienį mamai nupirko gėlių, bet antradienį keli žiedai nuvyto. Patyrinėkite paveikslėlį ir atsakykite į klausimus.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

2. Apskaičiuokite. Kiekvienam sudėties veiksmui pasakykite
2 atimties veiksmus.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

3. Kiekvienam sudėties veiksmui pasakykite po 2 atimties veiksmus.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

4. Atsakykite į klausimus.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

5. Palyginkite. Parinkite tinkamą ženklą: <, > ar = .

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

6. Atlikite veiksmus.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.