Slide SUŽINOKITE DAUGIAU! l b a a n l k s VADOVĖLIAI kas išmano, tas jas gano o s o t baltos lankos, juodos avys, +370 685 55 856
atsiliepimai@elankos.lt
Turite klausimų?
SKAITMENINIAI Prisijungti Prisijunkite prie atnaujintų e.lankų - ARBA - Senosios e.lankos

Baltos lankos, juodos avys,

kas išmano, tas jas gano.

baltos lankos

SKAITMENINIAI VADOVĖLIAI

ARBA

E.lankos – skaitmeninė mokymo(SI) aplinka

Nuotolinis mokymas(is) – vienoje interaktyvioje skaitmeninėje „Baltų lankų“ vadovėlių“ aplinkoje.

Trečiadieniai e.lankose

Turite klausimų ar norite susipažinti su skaitmeninių vadovėlių galimybėmis?

Kiekvieną trečiadienį vyks leidyklos „Baltų lankų vadovėliai“ skaitmeninio turinio platformos e.lankos virtualus pristatymas, kurio metu taip pat atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus.

Pristatymo metu bus demonstruojami 1-12 klasės skaitmeniniai vadovėliai ir mokymo(si) aplinkos e.lankos funkcionalumas.

Jūsų patogumui pristatymai ir diskusija padalinta į dvi grupes:

14:30 kviečiame dalyvauti 1-4 klasių mokytojus, mokinių tėvelius ir švietimo darbuotojus

15:00 kviečiame dalyvauti 5-12 klasių mokytojus, mokinių tėvelius ir švietimo darbuotojus

Sudalyvauti itin paprasta – pasirinktu laiku spauskite ir junkitės prie mūsų per ZOOM nuorodą

Lauksime Jūsų jau šį trečiadienį! Pirmasis pristatymas vyks lapkričio 25 dieną.

ATEITIES MOKYKLA – JAU ŠIANDIEN

Atnaujinta mokymo(si) aplinka e.lankos  nuo šiol skirta ne vien mokytojams, bet ir mokiniams (nuo priešmokyklinukų iki 12 klasės).

Tradicinės pamokos nuotoliniu būdu

Atnaujintoje mokymo(si) aplinkoje e.lankos rasite interaktyvų, dinamišką ir gyvą „Baltų lankų“ vadovėlių“ leidyklos skaitmeninį turinį (1-12 klasėms), padėsiantį įveikti kylančius ugdymo iššūkius tiek klasėje, tiek ir mokant(is) nuotoliniu būdu.

Šiuolaikiškas tematiškai integruotas ugdymas(is)

„Baltų lankų“ vadovėlių“ interaktyvių vadovėlių paketas yra pateikiamas per e-lankos.lt prieigą mokymo(si) aplinkoje Educton, kuri jau ne vienus metus sėkmingai naudojama Lietuvos švietimo įstaigų tiek įprastam, tiek ir nuotoliniam mokymui(si). Pasitelkę ilgametę patirtį, sukauptą dirbant su įvairiomis švietimo įstaigomis ir mokytojais, pritaikėme šią mokymo(si) aplinką šiuolaikiškam tematiškai integruotam ugdymui(si).

Kuriame mokytojams

„Baltų lankų“ vadovėlių“ skaitmeninės mokymo(si) priemonės – vadovėliai, pratybų užduotys, mokytojo knygos, papildoma mokomoji medžiaga – atitinka šiandienines interaktyvumo tendencijas (ugdymo komplektų turinys susietas tarpusavyje, vadovėlių turinys dinamiškas, yra galimybės atskirai peržiūrėti grafinius objektus, vaizdo įrašus, animaciją, vadovėlis ir pratybos „prisimena“ paskutinę skaitytą vietą ir kt.).

Mokytojas be papildomų paruošiamųjų darbų vieno mygtuko paspaudimu gali pateikti automatiškai pertvarkytą vadovėlio turinį kaip skaidres per projektorių ar interaktyviojoje lentoje.

Integruotos piešimo ir žymėjimo galimybės leidžia mokytojui aiškinant pamoką piešti ir rašyti ant mokomosios medžiagos, taip pat išsaugoti paaiškinimus.

Mokytojui suteikiamos galimybės įsikelti papildomos medžiagos ir ją automatiškai padaryti interaktyvią. Be to, galima lengvai prisijungti prie išorinių informacijos šaltinių.

Vadovėlių turinyje integruotos komentarų ir diskusijų skiltys padės mokytojams su mokiniais išsamiau aptarti pamokos mokomąją medžiagą.

Integruotos vaizdo konferencijų galimybės leidžia vesti pamoką grupei ir dirbti individualiai su kiekvienu mokiniu.

Galvojame apie mokinius

Mokiniams skirtoje ugdymo medžiagoje yra galimybė peržiūrėti grafinius objektus ir vaizdo įrašus, klausytis garso įrašų.

Galimybė mokytojui dirbti su kiekvienu mokiniu atskirai.

Mokymo(si) aplinka atveria mokiniams galimybes ne tik dalyvauti nuotolinėse pamokose realiu laiku, bet ir peržiūrėti pamokų medžiagą vėliau, atlikti užduotis poromis arba grupėmis, konsultuotis su mokytoju.

E. lankos pritaikytos veikti bet kokiame įrenginyje: stacionariame arba nešiojamajame kompiuteryje, planšetėje, išmaniajame telefone.

Mokinio e.lankos pamokos dalį sudaro tarpusavyje susietas vadovėlio, pratybų užduočių ir papildomos medžiagos turinys, kurį pateikia mokytojas.

Mokymo(si) aplinkos e.lankos skaitmeninės licencijos* kainos

*Metinė licencija galioja 1 mokslo metus nuo 2020 m. rugpjūčio 1 iki 2021 m. liepos 31 d. imtinai.

Įsigytos licencijos negali būti grąžinamos ar keičiamos į pinigus.

Mokinio licencija

10

per mokslo metus

Klasės licencija

150*

5–12 klasėms per mokslo metus

200*

1–4 klasėms per mokslo metus

* Švietimo įstaigoms, perkančioms licenciją ilgesniam laikotarpiui ar didesniam skaičiui vartotojų, taikoma individuali kainodara.

Mokytojo licencija*

* Šio tipo licencija gali pasinaudoti tik įtraukti į pedagogų registrą mokytojai.

35

per mokslo metus

Mūsų kontaktai

Socialiniai tinklai

Aktuali informacija

.