SPALIS

2 skyrius. Iš ko sudarytas pasaulis?

2 tema. Iš žemės ir ugnies

2. ŽEMĖS IR UGNIES ŠOKIS

Žemės šokis

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

Ugnies šokis

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.