SPALIS

II skyrius. Iš ko sudarytas pasaulis?

1 tema. Iš oro ir vandens

TEMOS PROJEKTAS

ORŲ KALENDORIUS

Projekto tikslas – visą mėnesį stebėti orus, registruoti surinktus duomenis ir kurti orų prognozes.

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

Kaip sekasi?

Patyrinėkite paveikslėlius ir trumpai papasakokite, ką matote.

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.