SPALIS

II skyrius. Iš ko sudarytas pasaulis?

2 tema. Iš žemės ir ugnies

14. ĮSIMENAME RAIDES S s

1. Įtvirtinkite raides S s.

A. Pasakykite, kas pavaizduota. Kiek kartų girdite garsą s kiekviename žodyje?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

B. Pasakykite, kas pavaizduota. Kuris paveikslėlis čia netinka?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

C. Dirbdami poromis sugalvokite sakinį, kurio visi žodžiai prasidėtų garsu s.

2. Perskaitykite tekstą vadovėlyje ir atsakykite į klausimus.

3. Pažvelkite į paveikslėlį ir rišliais sakiniais pasakykite, kas ką veikia.