Tyrinėjame gamtą

1 SKYRIUS. Gamtos mokslų tyrimai

1.1. Kaip atliekami gamtos mokslų tyrimai

Paveikslėliai

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.