Astronomija 11–12 kl. 1 d.

2 skyrius. Praktiniai astronomijos pagrindai

2.9. Regimasis planetų judėjimas

Papildoma medžiaga

1. Atlikite vadovėlio p. 57 pateiktą 5 užduotį – išnagrinėkite galimas planetų konfigūracijas naudodamiesi programėle.

2. Atlikite vadovėlio p. 57 pateiktą 6 užduotį – išnagrinėkite regimąjį planetų judėjimą ir identifikuokite jų konfigūracijas naudodamiesi virtualaus dangaus programomis.

PAVEIKSLĖLIAI

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.