Literatūra 11 kl. 2 D.

14 skyrius

Modernizmas lietuvių literatūroje ir kultūroje

14.1. Modernizmo kilmė ir bruožai

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

14.2. Modernizmo kelias į Lietuvą

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

14.3. Simbolistinė poezija

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

14.4. Simbolizmas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūryboje

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

14.5. Įspūdžių žavesys: impresionizmas

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

14.6. Literatūros avangardas

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

14.7. Keturvėjininkai

1. Išnagrinėkite pavasario vaizdą K. Binkio eilėraštyje „Vokiškas pavasaris“ ir Maironio eilėraštyje „Pavasaris“.

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.