Fizika 7 kl.

2 skyrius. Šviesa. Šviesos reiškiniai

2.4. Veidrodžiai ir jų taikymas

Paveikslėliai

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

6. Atlikite eksperimentą, susijusį su šviesos lūžimu.