LIETUVIŲ KALBA. GRUODIS

IV skyrius. Kaip sugrįžta šviesa?

2 tema Kodėl susirenkame švęsti?

9. DVIBALSIAI AI IR AU

2. Paklausykite, kaip skamba žodžiai, turintys dvibalsį ai arba au. Kuriame žodžio skiemenyje girdite dvibalsius ai, au?

3. Pasakykite, kas pavaizduota. Kuriuose žodžiuose girdite ai, kuriuose – au?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

4. Perskaitykite sakinius įterpdami praleistus dvibalsius Ai, ai ir Au, au.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

5. Perskaitykite telefoninį pokalbį ir atsakykite į klausimus.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.