LIETUVIŲ KALBA. Lapkritis

III skyrius. Kaip prisitaikome prie gamtos?

2 tema. Kaip prisitaiko gyvūnai?

12. ĮSIMENAME RAIDES J j

1. Įtvirtinkite raides J j.

A. Vienu sakiniu pasakykite, kas pavaizduota kiekvienoje iliustracijoje. Stenkitės kuo dažniau pavartoti garsą j.

2. Kaip jums atrodo, kokia šių gyvulių spalva? Susiekite iliustraciją ir spalvą: juodmargis, juodbėris, juodis.

3. Pasiklausykite eilėraščio arba jį perskaitykite ir atsakykite į klausimus.

4. Išsirinkite vieną žirgą ir papasakokite, kokios spalvos jo snukis, kojos, krūtinė ir karčiai.