Tyrinėjame gamtą

3 SKYRIUS. Vanduo ir gyvybė

3.4.Gyvųjų organizmų grupavimas

Paveikslėliai

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.