SPALIS

2 skyrius. Iš ko sudarytas pasaulis?

3 tema. Kaip susitinka oras, vanduo, žemė, ugnis?

15. PAKARTOKIME

1. Pagal paveikslėlį sukurkite tekstinio uždavinio sąlygą ir klausimą. Remdamiesi 4SP taisykle išspręskite uždavinį.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

2. Išspręskite tekstinį uždavinį.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

4. Išspręskite tekstinį uždavinį.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

5. Pasakykite daiktų ilgį centimetrais.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

6. Kirmėliukas ieško ilgiausio kelio, tikėdamasis sugraužti kuo daugiau obuolių. Padėkite jį surasti. Išėjus iš labirinto, grįžti atgal nebegalima.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.