Literatūra 11 kl. 1 D.

9 skyrius

Antanas Baranauskas

9.1. Gyvenimas ir darbai

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

2. Pasirenkite apibūdinti A. Baranausko asmenybę. Ruošdamiesi paskaitykite jo dienoraščio ištraukų, patyrinėkite susikurtas elgesio taisykles, ar jų pavyko laikytis ir pan.

9.2. „Dainu dainelę“

Užduotis. Pirmiausia paklausykite Vytauto Kernagio įrašo ir pasidalykite įspūdžiais, koks Lietuvõs paveikslas iškyla vaizduotėje klausant giesmės.

9.3. „Anykščių šilelis“

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

Užduotis. Išklausykite kalbininko, profesoriaus Skirmanto Valento tarmiškai skaitomą „Anykščių šilelio“ pradžią. Pasidalykite įspūdžiais: ar buvo sunku suprasti tarminį tekstą, kaip vertinate skaitymo įtaigą ir pan.

3. Išklausykite Skirmanto Valento paskaitą „Kaip ošia Antano Baranausko „Anykščių šilelis“. Aptarkite, ką naujo apie A. Baranauską sužinojote, kokie faktai ar kokios įžvalgos jums buvo ypač įdomios, ką įsiminėte.