Rugsėjis

1 skyrius. Aš ir kiti

3 tema. Kaip būti kartu?

20. ĮSIMENAME RAIDES E e ir Ė ė

1. Įtvirtinkite ir palyginkite raides E e ir Ė ė.

A. Pasakykite, kas pavaizduota. Ar yra žodžių, kurie neturi garso e arba ė?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

B. Perskaitykite užrašus, kuriuos paprastai matote mokykloje ant durų, ir aptarkite, kuriuose yra raidė e, kuriuose – raidė ė, o kuriuose – abi.

2. Perskaitykite tekstą vadovėlyje ir atsakykite į klausimus.