Istorija 9 kl. 1 d.

3 SKYRIUS. XIX A. POLITINĖ EUROPA: REVOLIUCIJOS IR TAUTINIAI SĄJŪDŽIAI, NACIONALINĖS VALSTYBĖS IR GLOBALIOS IMPERIJOS

18.1. JAV pilietinis karas (1861–1865 m.) ir tolesnė šalies raida

1. JAV teritorijos didinimas ir Monro doktrina

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

2. Pilietinio karo priežastys ir pradžia

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

3. Vergijos panaikinimas, Abrahamo Linkolno nužudymas ir Šiaurės valstijų pergalė

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

4. Rekonstrukcija ir JAV galios stiprėjimas

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.