SPALIS

II skyrius. Iš ko sudarytas pasaulis?

1 tema. Iš oro ir vandens

4. ĮSIMENAME RAIDES V v

1. Įtvirtinkite raides V v.

A. Lėtai skiemenuodami išvardykite pavaizduotus daiktus. Pasakykite, kuris daiktas kuriai skiemenų kortelei tinka.

1. Kiek skiemenų turi kiekvienas žodis?

2. Kurį žodį sudaro daugiausia skiemenų?

B. Pasakykite, kas pavaizduota. Kuriuose žodžiuose garsą v girdite vieną kartą, o kuriuose du?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

2. Perskaitykite tekstą vadovėlyje ir atsakykite į klausimus.

3. Ką matote šiose iliustracijose? Pabandykite sukurti trumpą pasakojimą.