MATEMATIKA. KOVAS

7 skyrius. Kaip augti sveikam?

1 tema. Kokie mūsų poreikiai?

2. VALANDA

1. Rapolas keliasi 7 valandą ryto. Susitvarko, nusiprausia, apsirengia, papusryčiauja ir keliauja į mokyklą. Pamokos prasideda 8 valandą. Į pamokas jis spėja ateiti laiku. Ilgiau ar trumpiau nei valandą užtrunka Rapolas, kol išsiruošia į mokyklą?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

2. Rapolo šeimai patinka sportuoti. Remdamiesi lentelėje pateikta informacija, pasakykite, kuris laikrodis rodo, kam ir kada prasideda treniruotė.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

3. Išnagrinėkite lentelę ir pasakykite, ką Rapolas veikė ilgiau nei valandą.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

4. Įsižiūrėkite į nuotraukas ir jas sugrupuokite. Pasakykite, kas gali trukti ilgiau nei valandą, o kas trumpiau.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.