MATEMATIKA. VASARIS

6 skyrius. Kur mes gyvename?

3 tema. Kaip mes gyvename kartu?

12. DUOMENŲ RINKIMAS IR INTERPRETAVIMAS

1. Rapolo klasės mokiniai balsavo rinkdami klasės seniūną. Pavaizduokite surinktus duomenis diagrama ir atsakykite į klausimus.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

2. Rapolas lentelėje surašė, kokius Lietuvos miestus ir kiek kartų aplankė praėjusiais metais. Kiek miestų aplankė Rapolas?

3. Pasirinkite lentelę ir pagal pateiktus duomenis sugalvokite 4 klausimus suolo draugui. Atsakykite į draugo sugalvotus klausimus.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

4. Atlikite tyrimą. Duomenis surašykite į lentelę.