Rugsėjis

I skyrius. Aš ir kiti

1 tema. Kaip susipažįstame?

1. MOKOMĖS PRISISTATYTI IR PASAKOJAME APIE SAVE

Pamokos uždaviniai

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

1. Susipažinkite su Roko ir Ievos klase. Pažiūrėkite į paveikslėlį, pasakykite, ką matote, ir atsakykite į klausimus.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

2. Mesdami kamuoliuką klasės draugui ir sakydami savo vardą pažaiskite žaidimą „Susipažinkime“. Galite pasinaudoti šiais pavyzdžiais.

3. Surašykite ant lentos savo vardus ir sugalvokite, kaip prisistatyti. Galite paminėti mėgstamiausią žaislą, žaidimą, valgį, spalvą.

4. Sugalvokite, kaip pratęsti mokinių mintis apie mokyklą.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

5. Papasakokite, kaip vaikai ruošiasi Rugsėjo pirmajai.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

Kaip man sekasi?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.