Literatūra 11 kl. 1 D.

5 skyrius

Šviečiamasis amžius Lietuvoje

Šviečiamasis amžius Lietuvoje

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

Tiriame. Kad sužinotumėte, koks buvo Strazdelis, kokių kartybių ir kodėl gyvenime patyrė, perskaitykite Juozo Girdzijausko straipsnį „Antanas Strazdas“, Jono Aisčio esė „Antanas Strazdelis“ (Jonas Aistis, „Milfordo gatvės elegijos“, Lietuvos rašytojų sąjunga, 1991, p. 13–18), pažiūrėkite televizijos laidą apie poetą.

4. Pažiūrėkite aktoriaus Algirdo Latėno skaitomą A. Strazdo eilėraščių kompoziciją „Svietiškos giesmės Lietuvai“ .