SPALIS

II skyrius. Iš ko sudarytas pasaulis?

1 tema. Iš oro ir vandens

3. MOKOMĖS RAIDES V v

1. Susipažinkite su raidėmis V v.

A. Pasakykite, kas pavaizduota. Kurie žodžiai prasideda garsu v?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

B. Pasakykite, kas pavaizduota. Kuriuose žodžiuose nėra garso v?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

2. Perskaitykite tekstą vadovėlyje ir atsakykite į klausimus.

3. Pasvarstykite, kas pavaizduota nuotraukose. Kam reikalingi ir kaip veikia šie prietaisai?

Rašome raides V v.