SAUSIS

V skyrius. Kaip eina laikas?

3 tema. Kaip atpažinti laiką?

3. SUSIPAŽINKIME SU PONO LAIKO DRAUGAIS – PRAEITIMI, DABARTIMI IR ATEITIMI

1. Prisiminkite, ką veikėte vakar, ir su klasės draugais sukurkite gyvąją skulptūrą – kiekvienas atskirai vaizdžiai parodykite, ką darėte praėjusią dieną.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

2. Vaidinkite po vieną. Prisiminkite, ko išmokote mokykloje nuo rugsėjo mėnesio, ir tai suvaidinkite klasės draugams. Tegul jie atspėja.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

3. Kurkite grupėmis. Susiskirstykite į grupes. Sugalvokite ir suvaidinkite klasės draugams etiudą apie ateities pasaulį.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

4. Pakvieskite marsiečius apsilankyti Žemėje. Kiekvienas garsiai pasakykite, kokį skaniausią patiekalą pasiūlytumėte paragauti, kokią įdomiausią knygą perskaityti ir kokią gražiausią vietą Lietuvoje apžiūrėti.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.