LIETUVIŲ KALBA. GEGUŽĖ

9 skyrius. Kuo norėčiau būti?

1 tema. Kokių būna profesijų?

5. PROFESIJOS SENIAU, DABAR IR RYTOJ

1. Apžiūrėkite ir palyginkite paveikslėlius. Papasakokite, kaip keitėsi ši profesija.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

3. Susimaišė dviejų profesijų aprašymai. Perskaitykite sakinius ir pasakykite profesijų pavadinimus. Nurodykite, kurie sakiniai kuriai profesijai tinka.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

4. Pasakykite, ką daro šis žmogus. Kaip pavadintumėte jo profesiją.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.