Rugsėjis

1 skyrius. Aš ir kiti

3 tema. Kaip būti kartu?

21. MOKOMĖS RAIDES N n

1. Susipažinkite su raidėmis N n.

A. Pasiskirstę poromis pasakykite, kas pavaizduota, ir stebėkite lūpų padėtį. Kurie žodžiai prasideda garsu n?

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

C. Sugalvokite dviejų trijų skiemenų žodžių.

2. Perskaitykite tekstą vadovėlyje ir atsakykite į klausimus.

Rašome raides N n.