MATEMATIKA. SAUSIS

5 skyrius. Kaip eina laikas?

2 tema. Kaip suprasti laiką?

10. PAKARTOKIME

3. Šį mėnesį Rapolas dalyvaus dvejose šachmatų varžybose. Pirmosios šachmatų varžybos vyks po 5 dienų, o antrosios po 9 dienų. Kokiomis savaitės dienomis vyks šachmatų varžybos?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

4. Kas šiose dienotvarkėse neįprasta?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

5. Palyginkite ir pasakykite, kuris mėnuo turi daugiau vadovėlyje išvardintų dienų.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

6. Sausio 30 dieną Rapolas su tėčiu veš katiną pas veterinarą. Rapolas sako, kad veš po savaitės. Ar Rapolas teisus, jei šiandien sausio 22 diena? Atsakymą pagrįskite.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.