SPALIS

II skyrius. Iš ko sudarytas pasaulis?

1 tema. Iš oro ir vandens

2. ĮSIMENAME RAIDES P p

1. Įtvirtinkite raides P p.

A. Pasakykite, kas pavaizduota. Kuriuos žodžius sudaro du, kuriuos trys, o kuriuos keturi skiemenys? Kuriuose skiemenyse girdite garsą p?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

B. Pasakykite, kas čia pavaizduota. Kiek žodyje girdite garsų p?

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

C. Prisiminkite rankos pirštų vardus. Kurie vardai turi du skiemenis?

2. Pasiklausykite garso įrašo arba perskaitykite tekstą ir atsakykite į klausimus.

3. Žiūrėdami į pateiktą schemą, papasakokite, kaip atsiranda lietus ir kur jis keliauja.