SPALIS

Iš ko sudarytas pasaulis?

3 tema. Kaip susitinka oras, vanduo, žemė, ugnis?

12. SPRENDŽIAME TEKSTINIUS UŽDAVINIUS

1. Perskaitykite tekstinį uždavinį ir pasakykite, kuris sprendimas
teisingas.

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

3. Pasirinkite piešinėlį ir sukurkite 2 uždavinius.

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

4. Sugalvokite šioms sąlygoms klausimus ir apskaičiuokite
atsakymus.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

6. Išspręskite tekstinį uždavinį.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.