Galvojame apie mokinius

Mokiniams skirtoje ugdymo medžiagoje yra galimybė peržiūrėti grafinius objektus ir vaizdo įrašus, klausytis garso įrašų.

Galimybė mokytojui dirbti su kiekvienu mokiniu atskirai.

Mokymo(si) aplinka atveria mokiniams galimybes ne tik dalyvauti nuotolinėse pamokose realiu laiku, bet ir peržiūrėti pamokų medžiagą vėliau, atlikti užduotis poromis arba grupėmis, konsultuotis su mokytoju.

E. lankos pritaikytos veikti bet kokiame įrenginyje: stacionariame arba nešiojamajame kompiuteryje, planšetėje, išmaniajame telefone.

Mokinio e.lankos pamokos dalį sudaro tarpusavyje susietas vadovėlio, pratybų užduočių ir papildomos medžiagos turinys, kurį pateikia mokytojas.

Mokymo(si) aplinkos e.lankos skaitmeninės licencijos* kainos

*Metinė licencija galioja 1 mokslo metus nuo 2022 m. rugpjūčio 1 iki 2023 m. liepos 31 d. imtinai.

Įsigytos licencijos negali būti grąžinamos ar keičiamos į pinigus.

Mokinio licencija

10

per mokslo metus

Klasės licencija

150*

5–12 klasėms per mokslo metus

200*

1–4 klasėms per mokslo metus

* Švietimo įstaigoms, perkančioms licenciją ilgesniam laikotarpiui ar didesniam skaičiui vartotojų, taikoma individuali kainodara.

Mokytojo licencija*

* Šio tipo licencija gali pasinaudoti tik įtraukti į pedagogų registrą mokytojai.

35

per mokslo metus

Mūsų kontaktai

Socialiniai tinklai

Aktuali informacija

.