Kuriame mokytojams

„Baltų lankų“ vadovėlių“ skaitmeninės mokymo(si) priemonės – vadovėliai, pratybų užduotys, mokytojo knygos, papildoma mokomoji medžiaga – atitinka šiandienines interaktyvumo tendencijas (ugdymo komplektų turinys susietas tarpusavyje, vadovėlių turinys dinamiškas, yra galimybės atskirai peržiūrėti grafinius objektus, vaizdo įrašus, animaciją, vadovėlis ir pratybos „prisimena“ paskutinę skaitytą vietą ir kt.).

Mokytojas be papildomų paruošiamųjų darbų vieno mygtuko paspaudimu gali pateikti automatiškai pertvarkytą vadovėlio turinį kaip skaidres per projektorių ar interaktyviojoje lentoje.

Integruotos piešimo ir žymėjimo galimybės leidžia mokytojui aiškinant pamoką piešti ir rašyti ant mokomosios medžiagos, taip pat išsaugoti paaiškinimus.

Mokytojui suteikiamos galimybės įsikelti papildomos medžiagos ir ją automatiškai padaryti interaktyvią. Be to, galima lengvai prisijungti prie išorinių informacijos šaltinių.

Vadovėlių turinyje integruotos komentarų ir diskusijų skiltys padės mokytojams su mokiniais išsamiau aptarti pamokos mokomąją medžiagą.

Integruotos vaizdo konferencijų galimybės leidžia vesti pamoką grupei ir dirbti individualiai su kiekvienu mokiniu.

Mokymo(si) aplinkos e.lankos skaitmeninės licencijos* kainos

*Metinė licencija galioja 1 mokslo metus nuo 2021 m. rugpjūčio 1 iki 2022 m. liepos 31 d. imtinai.

Įsigytos licencijos negali būti grąžinamos ar keičiamos į pinigus.

Mokinio licencija

-30% .

10

per mokslo metus

Klasės licencija

-30% .

150*

5–12 klasėms per mokslo metus

-30% .

200*

1–4 klasėms per mokslo metus

* Švietimo įstaigoms, perkančioms licenciją ilgesniam laikotarpiui ar didesniam skaičiui vartotojų, taikoma individuali kainodara.

Mokytojo licencija*

* Šio tipo licencija gali pasinaudoti tik įtraukti į pedagogų registrą mokytojai.

-30% .

35

per mokslo metus

Mūsų kontaktai

Socialiniai tinklai

Aktuali informacija

.