Rugsėjis

1 skyrius. Aš ir kiti

1 tema. Kaip susipažįstame?

7. KAIP SKAITOME?

Pamokos uždaviniai

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

1. Patyrinėkite, kaip skaitome užrašytą tekstą.

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

2. Perskaitykite tekstą vadovėlyje ir atsakykite į klausimus.

3. Pasiklausykite trijų pasakų ištraukų. Gal žinote šių pasakų pavadinimus? Išvardykite pagrindinius pasakų veikėjus. Jei sunku, galbūt padės iliustracijos.

Kaip man sekasi?

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.