SPALIS

2 skyrius. Iš ko sudarytas pasaulis?

1 tema. Iš oro ir vandens

1. VĖJO IR VANDENS ŠOKIS

Vėjo šokis

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

Vandens šokis

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.