Rugsėjis

1 skyrius. Aš ir kiti

2 tema. Kaip einame į mokyklą?

13. MOKOMĖS RAIDES O o

1. Susipažinkite su raidėmis O o.

A. Pasakykite, kas pavaizduota. Įvardykite, kurioje žodžio vietoje girdite garsą o.

Paspauskite ant nuotraukų norėdami jas padidinti.

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

B. Pasakykite, kas pavaizduota. Kuriuose žodžiuose negirdite
garso o?

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

2. Perskaitykite tekstą ir atsakykite į klausimus.

3. Tardami šiuos garsus sukurkite gatvės garsų chorą. Sugalvokite ir kitų garsų.

Rašome raides O o.