Literatūra 11 kl. 1 D.

10 skyrius

Maironis

10.1. Lietuva XIX amžiaus pabaigoje: istorinis, kultūrinis kontekstas

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

10.2. Maironio gyvenimo kelias

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

10.3. „Pavasario balsai“

Paspauskite ant paveikslėlių norėdami juos padidinti.

7. Palyginkite skaityto eilėraščio pirmuosius posmus su tuo variantu, kuris išspausdintas pirmame „Pavasario balsų“ leidime 1895 metais. Aptarkite ryškiausius taisymus, pasvarstykite, kur redaguota lingvistiniais, kur meniniais tikslais.