SAUSIS

V skyrius. Kaip eina laikas?

3 tema. Kaip atpažinti laiką?

6. SENIAU IR DABAR (II)

1. Pasiklausykite klavišinių muzikos instrumentų ir kiekvienam parinkite tinkamą nuotrauką.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

2. Fleitomis pagrokite pjesę „Linksmas rytas“.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.

3. Išmokite dainą. Pasidalykite į dvi grupes: vieni klaus, o kiti atsakys.

Paspauskite ant paveikslėlio norėdami jį padidinti.